Das GFGF-Forum
Das Forum der GFGF für Freunde der Funkgeschichte

Startseite » Kommerzielle Geräte » Messtechnik » Röhrenprüfgerät Metronx P508 (Suche Bedienungsanleitung und Schaltbild)
Röhrenprüfgerät Metronx P508 [Beitrag #9969] Sa, 30 Juli 2016 14:02 Zum nächsten Beitrag gehen
Röhrenfan ist gerade offline  Röhrenfan
Beiträge: 7
Registriert: Oktober 2012
Hallo zusammen,

für das Röhrenprüfgerät Metronex P508 von dem Polnischen herstelle ELPO suche ich eine Bedienungsanleitung (gibt es die auch in Deutscher Sprache?) und das Schaltbild.
Vielen Dank im Voraus

Röhrenfan
Aw: Röhrenprüfgerät Metronx P508 [Beitrag #9972 ist eine Antwort auf Beitrag #9969] So, 31 Juli 2016 01:33 Zum vorherigen Beitrag gehenZum nächsten Beitrag gehen
Getter
Beiträge: 1775
Registriert: Juli 2012
Ort: In Hör-Reichweite der au...
Hier die BDA - zwar auf Polnisch, aber man kommt damit klar, wenn man sich ein paar Stunden hinsetzt, den Schädel einschaltet und die entsprechenden Worte übersetzt. (Ist wie mit den hervorragenden polnischen Röhrentabellen 'Vademecum Lamp Elektronowych' von Piotr Mikolajczyk, deren drei Ausgaben [1956, 1960, 1964] sehr zu empfehlen sind - vor allem die 1956er und die 1960er, da der 1964er die alten Typen fehlen) So sehr viele verschiedene Worte kommen nämlich gar nicht vor - und vieles klärt sich mit hinreichender Sachkenntnis bereits ohne Übersetzung :

Instrukcja obsługi testera lamp P-508
1. ZASTOSOWANIE

Miernik lamp typ P-508 jest przeznaczony do badania oraz zdejmowania charakterystyk lamp elektronowych odbiorczych oraz niektórych nadawczych małej mocy.
Używany jest do pomiarów technicznych oraz laboratoryjnych.

2. DANE TECHNICZNE

Wartości napięć zasilania:

* Napięcie żarzenia:
0,6/1,2/1,4/2/2,5/3/4,5/6,3/7,5/10/12,6/14/17/20/25/30/35/40 /45/50/55/60/90/110V
* Napięcie anodowe:
1/2/3/5/10/15/20/30/40/50/60/75/90/100/125/150/175/200/225/2 50/275/300/350/400V
* Napięcie siatki ekranowej:
1/2/3/5/10/15/20/30/40/50/60/75/90/100/125/150/175/200/225/2 50/275/300V
* Ujemne napięcie siatki sterującej:
0 do 10V, 0 do 20V, 0 do 30V, 0 do 50V regulowane w sposób ciągły w każdym podzakresie.
* Ujemne napięcie drugiej siatki sterującej: 1V i 2V.
* Napięcie do pomiaru izolacji między elektrodami: 100V.

Wielkości mierzone:

* Prąd anodowy 0,05mA do 100mA,
* Prąd siatki ekranowej 0,05mA do 100mA,
* Nachylenie charakterystyki Ia/US1 przy Ua=const, 0,1mA/V do 50mA/V,
* Nachylenie charakterystyki Ia/US3 przy Ua=const, US2=const, powyżej 0,05mA/V,
* Nachylenie charakterystyki IS2/US1 przy Ua=const, US2=const, 0,1mA/V do 50mA/V,
* Nachylenie charakterystyki IS2/US3 przy Ua=const, US2=const, powyżej 0,05mA/V.
* Oporność izolacji między katodą i pozostałymi elektrodami 0 do 10Mhom,
* Oporność izolacji między katodą i grzejnikiem: 0 do 10Mohm.
* Wykrywanie przerwy włókna żarzenia.
* Prąd jonowy siatki pierwszej: 3µA do 150µA.

Pobór mocy przy maksymalnym obciążeniu 100VA.
Wymiary: 520x200x280mm.
Ciężar: około 20kg.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zasada działania

Przyrząd jest wyposażony w źródła zasilające, które są niezbędne dla zbadania lamp umieszczonych w katalogu "Elpo". Napięcia żarzenia i anodowe są czerpane bezpośrednio z transformatora zasilającego i regulowane skokowo.
Napięcie siatki ekranowej jest czerpane z transformatora poprzez diody zabezpieczające lampę przed szkodliwym działaniem prądu emisji wtórnej z siatki ekranowej.
Napięcie to jest regulowane skokowo.
Napięcie siatki sterującej jest wyprostowane i regulowane skokowo oraz płynnie w zakresie 0 do (-50V).
Napięcie dla drugiej siatki sterującej jest czerpane z tego samego prostownika co dla siatki pierwszej i wynosi (-2V) lub (-1V). Dzięki zastosowaniu przełącznika wybierakowego istnieje możliwość podłączenia każdej nóżki lampy do dowolnego źródła zasilania.
Jak wynika z opisu źródeł badana lampa jest zasilana napięciem zmiennym i pracuje tylko w dodatnim półokresie napięcia zmiennego na anodzie. Rdzenie ferrytowe umieszczone na przewodach łączących nóżki lamp, eliminują oscylacje pasożytnicze, jakie mogłyby powstać w pewnych warunkach pracy lampy.
Pomiar nachylanie wykonuje się w układzie kompensacji prądowej zbudowanym na lampie E1 (EL84).
W obwodzie anodowym tej lampy znajduje się opór R16, który jest jednocześnie włączony w obwód anodowy lampy badanej. Opór ten jest bocznikowany oporem R15 i R14 przy pomiarze prądu na większych zakresach. Spadek napięcia na oporze R16 jest źródłem zasilania miernika wskaźnikowego. Przy pomiarze prądu anodowego lampa E1 jest zatkana dużym ujemnym napięciem na siatce sterującej.
Zmniejszenie ujemnego napięcia siatki sterującej lampy E1 powoduje przepływ prądu anodowego lampy E1 przez opór R16 w przeciwnym kierunku do prądu anodowego lampy badanej. Dzięki temu uzyskuje się kompensację mierzonego prądu.
Kompensacja ta dotyczy tylko napięcia podawanego na miernik. Prąd anodowy płynący w rzeczywistości przez badaną lampę praktycznie nie ulega zmianie. Zastosowanie kompensacji prądowej pozwala na dokładny pomiar przyrostu prądu anodowego wywołanego zmianą napięcia na siatce sterującej badanej lampy.
W celu uniknięcia przeciążeń transformatorów zasilających w przyrządzie zastosowano układ zabezpieczający.
Zasadę działania miernika obrazuje schemat ideowy rys.1.

3.2. Budowa

Przyrząd zamontowany jest w metalowej obudowie.
Na górnej płycie przyrządu zamocowane są różnych typów podstawki lampowe, gniazdka z dodatkowymi wyprowadzonymi napięciami, przełącznik wybierakowy oraz zwieracze.

3.2.1. Rodzaje podstawek lampowych.

Przyrząd wyposażony jest w następujące podstawki:

1. Bocznokontaktowa (8 kontaktów)
2. Żołędziowa (5+1=6 kontaktów)
3. Radziecka 8-nóżkowa szpilkowa (8 kontaktów)
4. Loktal 8-nóżkowa (8+1=9 kontaktów)
5. Oktal międzynarodowa (8 kontaktów)
6. Radziecka 9-nóżkowa szpilkowa (9+1=10 kontaktów)
7. Subminiaturowa 5-nóżkowa
8. Seria stalowa (8 kontaktów)
9. Radziecka 7-nóżkowa szpilkowa (7 kontaktowa)
10. Radziecka 7-nóżkowa (6 nóżek szpilkowych + 1 nóżka gruba = 7 kontaktów)
11. Europejska 5-nóżkowa (stare typy lamp - 5 kontaktów)
12. Amerykańska 4-nóżkowa (2 nóżki grube - 4 kontakty)
13. Miniaturowa 7-nóżkowa (7 kontaktów)
14. Novalowa 9-nóżkowa (9 kontaktów)
15. Miniaturowa 3-nóżkowa (3 kontakty)
16. Rimlock 8-nóżkowa (8 kontaktów)
17. Amerykańska 7-nóżkowa (2 nóżki grube - 7 kontaktów)
18. Radziecka 5-nóżkowa (5 kontaktów)
19. Radziecka 5-nóżkowa szpilkowa (5 kontaktów)
20. Subminiaturowa 8-nóżkowa.

3.2.2. Gniazdka z dodatkowymi wyprowadzeniami napięć

W lewej części górnej płyty umieszczonych jest siedem gniazdek radiowych. Oznaczenia tych gniazdek odpowiadają elektrodom badanej lampy. Pomiędzy odpowiednimi parami gniazdek występują napięcia:
pomiędzy "K" i "S2" - napięcie siatki ekranowej
pomiędzy "K" i "S" - napięcie siatki sterującej
pomiędzy "K" i "A2" - napięcie anody drugiej
pomiędzy "K" i "A1" - napięcie anody pierwszej
pomiędzy "Ż" i "+Ż" - napięcie żarzenia.

Napięcia te są niezależne od położenia przełącznika wybierakowego, zależą natomiast od położenia przełącznika "RODZAJ POMIARU".
W pozycji "IZOL", tego przełącznika istnieje tylko napięcia żarzenia.
W pozostałych pozycjach występują wszystkie wyżej wymienione napięcia, przy czym jeśli istnieje nominalne napięcie anody pierwszej to wówczas napięcie anody drugiej jest doprowadzone przez opór 5Kohm i odwrotnie.
Omawiane gniazdka radiowe służą do połączenia elektrod wyprowadzonych na bańce badanej lampy z odpowiednim źródłem zasilania. Mogą być również wykorzystane do zasilania badanej lampy o nietypowym cokole oraz kontrolowania napięć przy pomocy zewnętrznego woltomierza.

3.2.3. Przełącznik wybierakowy

Przełącznik ten posiada 9 wybieraków ponumerowanych od 1 do 9. Numery opisane są w górnej części przełącznika i odpowiadają numeracji nóżek lamp.
Każdy wybierak jest przeznaczony dla jednej nóżki lampy, którą można dołączyć do dowolnego źródła zasilania.
Dzięki temu możliwe jest badanie lamp z typowym cokołem, o dowolnej kombinacji elektrod. Obracanie wybieraków pozwala na ustawienie każdego z nich w jednej (dowolnej) z dziesięciu pozycji, które są oznaczone następująco:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
K -Ż +Ż S1 S2 A A2 D1 D2 0

Liczby są przewidziane dla łatwego zapamiętania i notowania połączeń elektrod. Litery umieszczone poniżej cyfr oznaczają poszczególne elektrody lampy przynależne odnośnym nóżkom:

1. K oznacza katodę lub elektrodę, która jest połączona z katodą np. S3 w pentodach,
2. Ż oznacza wyprowadzenie włókna żarzenia łączonego z katodą,
3. +Ż oznacza drugie wyprowadzenie włókna żarzenia lub odczep środkowy włókna,
4. S1 oznacza pierwszą siatkę sterującą,
5. S2 oznacza siatkę ekranową lub anodę trzecią w potrójnych diodach,
6. A oznacza anodę lampy pojedynczej lub złożonej,
7. A2 oznacza anodę drugą podwójnych triod i diod podwójnych lub potrójnych,
8. D1 oznacza drugą siatkę sterującą, czyli siatkę trzecią w heksodach i innych lampach wielosiatkowych. W tej pozycji na nóżkę lampy przyłożone jest ujemne względem katody napięcie 1V,
9. D2 w tej pozycji na nóżkę lampy przyłożone jest ujemne względem katody napięcie 2V,
10. 0 oznacza nóżkę lampy nie połączoną z żadnym źródłem (nóżka wolna).

3.2.4. Zwieracze

W prawej części płyty umieszczone jest pięć zwieraczy umożliwiających przerwanie obwodów siatki drugiej, anody pierwszej, anody drugiej (przy lampach podwójnych), żarzenia oraz katody.
Na miejsce zwieraczy "S2", "A2", "A1", "Ż" można włączyć opór rzeczywisty o dowolnej wartości (w przypadku pomiarów laboratoryjnych). W obwodzie katody maksymalna oporność rzeczywista nie powinna przekraczać 10Kohm.
Można także każdy ze zwieraczy zastąpić zewnętrznym miernikiem prądu stałego. Miernik ten będzie wskazywał połowę wartości odczytywanej na mierniku wbudowanym w przyrząd, ponieważ reaguje na wartość średnią prądu prostowanego jednopołówkowego na badanej lampie.
Wewnątrz obudowy miernika znajdują się dwa transformatory napięć żarzenia Tr1 oraz napięć anodowych, siatek ekranowej i sterującej Tr2. Układ zabezpieczający miernik przed uszkodzeniem w czasie przeciążeń zmontowany jest na oddzielnej płytce z obwodem drukowanym Pł1, a pozostałe elementy przyrządu na płytce Pł2.
Na płycie czołowej przyrządu umieszczony jest miernik oraz pokrętła manipulacyjne (rys.2) następujących przełączników:

1. Przełącznik "NAPIĘCIE ŻARZENIA" umożliwiający ustawienie 25 różnych wartości napięcia żarzenia podanych w woltach.
2. Przełączniki "NAPIĘCIE EKRANU" i "NAPIĘCIE ANODY" dostarczające napięć zmiennych do zasilania anody i siatki ekranowej. Pozycje tych przełączników opisane są wartościami napięć stałych równoważnych występującym w rzeczywistości napięciom zmiennym. Mierzone wartości skuteczne napięcia zmiennego dostarczonego do elektrod różnią się od wartości w opisie przełączników, jeżeli w obwodzie nie ma lampy badanej.
3. Przełącznik i potencjometr "NAPIĘCIE SIATKI" umożliwiający ciągłą regulację napięcia siatki w pięciu zakresach.
4. Przełącznik "IZOLACJA" wskazujący elektrody pomiędzy którymi bada się izolację w stosunku do katody. W poz. "Wz" wykrywa się przerwę włókna żarzenia.
5. Przełącznik "PRÓŻNIA", "CECHOWANIE" umożliwiający sprawdzanie próżni oraz wycechowanie przyrządu.
6. Przełącznik "CECHOWANIE" wybierający odpowiedni odczep po stronie pierwotnej transformatora zasilającego (skok tego przełącznika odpowiada 2% zmianie napięcia zasilającego).
7. Przełącznik "RODZAJ POMIARU" umożliwiający przeprowadzenie pomiarów:
a) w pozycji "Izol" sprawdza się izolację pomiędzy grzejnikiem i katodą oraz pomiędzy pozostałymi elektrodami a katodą,
b) w pozycji "A1" mierzy się prąd anodowy oraz nachylenie charakterystyki (Sa),
c) w pozycji "A2" mierzy się prąd anodowy oraz nachylenie charakterystyki (Sa2) drugiej części lamp podwójnych,
d) w pozycji "S2" mierzy się prąd siatki ekranowej i nachylenie charakterystyki (So1) oraz prąd anodowy trzeciej części potrójnych diod,
e) w pozycji "PROZ" mierzy się prąd siatki sterującej.
8. Przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" umożliwiający wykonanie pomiarów prądu w 4 zakresach oraz pomiaru nachylenia charakterystyk w 3 zakresach,
9. Potencjometry "KOMPENSACJA" - "WSTĘPNA", "DOKŁADNA" umożliwiające skompensowanie prądu anodowego lub siatki ekranowej przed wykonaniem pomiaru nachylenia charakterystyk.

4. INSTRUKCJA TRANSPORTU, ROZPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Miernik lamp P-508 w opakowaniu wykonanym zgodnie z rys.B-2160 jest przystosowany do transportu drogowego i kolejowego.
Przestrzeganie uwag umieszczonych na opakowaniu gwarantuje pełną sprawność przyrządu po rozpakowaniu.
Przy rozpakowaniu zachować ostrożność aby nie zniszczyć pokryć lakierniczych, miernika i pokręteł regulacyjnych. W przypadku stwierdzenia usterek reklamacje składać na adres wymieniony w karcie gwarancyjnej, a w przypadku uszkodzenia opakowania do właściwego biura przewozowego.
Miernik powinien być przechowywany w pomieszczeniu o wilgotności powietrza nie przekraczającej 80% i temperaturze od +10oC do 35oC w atmosferze nie agresywnej. Pomieszczenie powinni być zabezpieczone przez opadami atmosferycznymi i gwałtownymi zmianami temperatury.

5. INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI

5.1. Uruchomić przyrząd wykonując następujące czynności:

* sprawdzić położenie zwory przełączającej przyrząd na odpowiednie napięcie sieci zasilającej (powinno być zgodne z napięciem sieci, z której będzie się korzystać),
* przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawić w pozycji 100mA,
* pokrętła "KOMPENSACJA" ustawić w pozycjach zerowych ("0"),
* korzystając z katalogu ustawić przełącznik "NAPIĘCIE ŻARZENIA", "NAPIĘCIE SIATKI", "NAPIĘCIE EKRANU" oraz "NAPIĘCIE ANODY" w położeniach zapewniających odpowiednie dla danej lampy napięcie,
* przełącznik wybierakowy ustawić wg katalogu,
* wstawić badaną lampę w odpowiednią podstawkę lampową i w miarę potrzeby połączyć wyprowadzenia na bańce lampy,
* włączyć przyrząd do sieci,
* przełącznik "PRÓŻNIA CECHOWANIE" ustawić w położeniu "CECHOWANIE":,
* przy pomocy przełącznika "CECHOWANIE" ustawić wskazówkę miernika w czarnym polu cechowania (w miarę możliwości po środku tego pola),
* przełącznik "PRÓŻNIA CECHOWANIE" ustawić w środkowym położeniu.

5.2. Pomiar izolacji

* przełącznik "RODZAJ POMIARU" ustawić w pozycji "IZOL",
* sprawdzić izolację przy pomocy przełącznika "IZOLACJA".

5.3. Pomiar prądu anodowego

* przełącznik "RODZAJ POMIARU" ustawić w pozycji "A1" i odczytać prąd anodowy, przy czym w miarę potrzeby zmienić zakres miernika przełączając pokrętłem "PRĄD I NACHYLENIE".

5.4. Pomiar nachylenia charakterystyki Ia/Us1, Ua=const.

* przy pomocy pokręteł "KOMPENSACJA" skompensować prąd anodowy do zera,
* dokładną kompensację przeprowadzić przy przełączniku "PRĄD I NACHYLENIE" ustawionym w położeniu "2,5mA",
* przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawić w położeniu "50mA/V" (lub 25mA/V lub 5mA/V w zależności od wielkości nachylenia) i odczytać jego wartość na mierniku,
* po zakończeniu pomiaru nachylenia przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawić w pozycji "100mA", a następnie pokrętło "KOMPENSACJA WSTĘPNA" ustawić w pozycji "0" (zero).

UWAGA:
Przy podwójnych diodach i triodach powtórzyć pomiar prądu i ewentualnie nachylenia w pozycji "A2" przełącznika "RODZAJ POMIARU".

5.5. Sprawdzenie próżni lampy

* przełącznik "PRÓŻNIA CECHOWANIE" ustawić w położeniu "PRÓŻNIA",
* przełącznik "RODZAJ POMIARU" ustawić w pozycji "PRÓŻNIA",
* miernik wskazuje prąd siatki.

UWAGA:
W czasie pomiaru przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" powinien znajdować się w pozycji "100mA".

5.6. Wykrywanie przerwy włókna żarzenia

* przełącznik "IZOLACJA" nastawić w pozycji "WZ",
* przełącznik "NAPIĘCIE ŻARZENIA" ustawić w pozycji "O",
* przy dobrym włóknie żarzenia wskazówka miernika wychyla się wskazując zwarcie, a gdy włókno jest przerwane miernik nie wychyla się.

5.7. Pomiary nachylenia charakterystyki Is2/Us1, Ua=const, Us2=const

* wykonuje się analogicznie jak pomiar Ia/Us1, przy czym przełącznik "RODZAJ POMIARU" znajduje się w pozycji Is2.

5.8. Pomiar nachylenia charakterystyki Ia/Us3, Ua=const, Us=const, Us1=const

* wykonuje się podobnie jak pomiar Ia/Us1 z tą różnicą, że prąd anodowy kompensuje się tak, aby miernik wskazywał 1mA na zakresie 2,5mA,
* przy takim skompensowaniu wybierak przełącznika, na którym ustawiona jest cyfra 9 (D2) obrócić o jedną pozycję dla uzyskania położenia 8 (D1), jest to równoznaczne ze zwiększeniem potencjału siatki trzeciej o jeden wolt.

5.9. Pomiar nachylenia charakterystyki Is2/Us3, Ua=const, Us2=const, Us1=const

* wykonuje się analogicznie jak pomiar Ia/Us3 przy czym przełącznik "RODZAJ POMIARU" znajduje się w pozycji "S2"

5.10. Pomiar oporności wewnętrznej

* zwiększa się napięcie anody i odczytuje przyrost prądu anodowego a następnie oblicza się Us/Ia, przy czym korzysta się z kompensacji.

5.11. Badanie diod

Przeprowadza się przy niskich napięciach anodowych (nie przekraczających 30V). Diodę ocenia się, jako dobrą jeśli wychylenie wskazówki miernika wynosi co najmniej 30% całej skali.
Dla diod w lampach kombinowanych wychylenie może być jeszcze mniejsze. Wartości prądu podane w katalogu "Elpo" dotyczą zakresu miernika.

5.12. Badanie wskaźników dostrojenia

Przy tym badaniu w obwód anody włącza się wtyczkę z odpowiednim oporem na miejsce zwieracza "a". Wartość oporu jest podana w katalogu. Wskaźnik dostrojenia (magiczne oko" jest dobry jeśli zmiany ujemnego napięcia siatki sterującej powodują zmiany kąta świecenia.

5.13. Badanie stabiliwoltów

Polega na stwierdzeniu czy następuje zapłon.
Do badania stabiliwoltów wykorzystuje się napięcie ekranu, które zwiększa się stopniowo od zera, aż do uzyskania zapłonu. Przy tym badaniu przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawia się w pozycji "S2". Należy pamiętać, że napięcie szczytowe przykładane do elektrod stabiliwoltu jest około 1,5 razy większe od napięcia wygrawerowanego na przełączniku.
Dla przykładu stabiliwolt o napięciu zapłonu 100V wymaga ustawienia tylko 75V.
Przy badaniu stabiliwoltów w obwód siatki ekranowej (w miejsce zwieracza "S2") należy włączyć opór o wartości 5 do 10Kohm.

Opis zewnętrznych elementów funkcjonalnych przyrządu P-508

1. Zerowanie miernika wychyłowego
2. Miernik wychyłowy
3. Pokrętło napięcia żarzenia (Uf)
4. Pokrętło napięcia ekranu (Ug2)
5. Pokrętło rodzaju pomiaru
6. Pokrętło napięcia anody (Ua)
7. Pokrętło płynnej regulacji napięcia siatki sterującej (-Ug1)
8. Pokrętło mnożnika napięcia siatki sterującej
9. Pokrętło rodzaju pomiaru izolacji
10. Wskaźnik optyczny:
światło zielone - aparat włączony
światło czerwone - zwarcie w obwodzie lampy badanej
11. Wyłącznik sieciowy
12. Gniazdo napięcia ekranu
13. Gniazdo sieciowe
14. Podstawka lampowa typ europejski, 5-nóżkowa (12)
15. Bezpiecznik sieciowy
16. Podstawka lampowa typ radziecki, 5-nóżkowa (19)
17. Przełącznik dźwigniowy próżnia-cechowanie
18. Podstawka lampowa typ Oktal międzynarodowy (5)
19. Pokrętło cechowania napięcia sieci
20. Podstawka lampowa typ żołędziowy, 8-kontaktów (2)
21. Podstawka lampowa typ amerykański, 7-nóżkowa (18)
22. Przełącznik napięć sieci
23. Miejsce plombowania przyrządu
24. Podstawka lampowa typ rimlock, 8-nóżkowa (17)
25. Pokrętło zmiany zakresów miernika (prąd i nachylenie)
26. Podstawka lampowa typ miniaturowy, 7-nóżkowa (14)
27. Podstawka lampowa tym subminiaturowy, 5-nóżkowa (7)
28. Pokrętło wstępnej kompensacji prądu anodowego
29. Przełącznik wybierakowy
30. Pokrętło dokładnej kompensacji prądu anodowego
31. Zewnętrzny pomiar prądu ekranu
32. Zewnętrzny pomiar prądu anodowego (Ia2)
33. Zewnętrzny pomiar prądu anodowego (Ia1)
34. Zewnętrzny pomiar prądu żarzenia (If)
35. Zewnętrzny pomiar prądu katody
36. Gniazdo napięcia siatki sterującej (-Ug1)
37. Gniazdo napięcia anodowego (Ua2)
38. Gniazdo napięcia anodowego (Ua1)
39. Gniazdo napięcia żarzenia (-Uf)
40. Gniazdo napięcia żarzenia (+Uf)
41. Gniazdo napięcia katody (O)
42. Podstawka lampowa typ amerykański, 4-nóżkowa (13)
43. Podstawka lampowa typ boczno-kontaktowy, 8-kontaktowy (1)
44. Podstawka lampowa subminiaturowa, 8-nóżkowa (21)
45. Podstawka lampowa miniaturowa, 3-nóżkowa (16)
46. Podstawka lampowa radziecka, 5-nóżkowa (20)
47. Podstawka lampowa serii stalowej, 8-kontaktowa (8 )
48. Podstawka lampowa radziecka, 9-nóżkowa (6)
49. Podstawka lampowa radziecka, 7-nóżkowa szpilkowa (10)
50. Podstawka lampowa radziecka, 7-nóżkowa (11)
51. Podstawka lampowa radziecka, 8-nóżkowa szpilkowa (3)
52. Podstawka lampowa loktal, 8-nóżkowa (4)
53. Podstawka lampowa noval, 9-nóżkowa (15)

Ein Lob und Dank geht an diese polniche Website, die das mühsame Abtippen erspart :
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/tester_p508/p508_instr.htm
Aw: Röhrenprüfgerät Metronx P508 [Beitrag #9973 ist eine Antwort auf Beitrag #9972] So, 31 Juli 2016 03:40 Zum vorherigen Beitrag gehenZum nächsten Beitrag gehen
Getter
Beiträge: 1775
Registriert: Juli 2012
Ort: In Hör-Reichweite der au...
Das Gerät ist im Großen und Ganzen aus den späten 1960er Jahren der polnische Nachbau des hervorragenden, deutlich älteren britischen AVO Valve Characteristic Meter Mk IV.
Beide Geräte haben also beinahe die gleichen Messmöglichkeiten und Bereiche, wobei das britische Original
ganz erheblich ergonomischer
gebaut ist. Vor dem Mk IV kann man stundenlang sitzen (nicht nur, weil er auch noch gut aussieht...) und fühlt sich danach immer noch gut - beim P508 hat man einen krummen Rücken und Nackenschmerzen - oder man stellt das Gerät so, dass man die Oberseite nicht mehr sieht...

Wie auch beim britischen Original, liegen die P508 im unkalibrierten Zustand oft ziemlich daneben - und das dann auch noch nichtlinear. Wehklagen darüber kann man im Netz an verschiedenen Stellen finden.
Oft haben schon irgendwelche Leute irgendetwas darin getan und die Sache damit nur noch viel schlimmer gemacht.

Ich empfehle, das Operator's Manual und dann das Service-Manual des AVO Mk IV durchzuarbeiten (herrlich altertümliches und sehr britisches Englisch !), damit man erstmal das fundamental andere Messprinzip dieser Geräte versteht. Gegenüber Funke, Neuberger & Co. ist hier praktisch alles anders !
Achtung, das Service-Manual der Mk IV enthält einige "hinterhältige" Fehler (britischer Humor ?!), die man aber entdeckt, wenn man die Angaben darin sorgfältig nachvollzieht und nachrechnet.
Nun wird man auch den P-508 verstehen.

Viele Abgleichpunkte gibt es nicht, aber bevor man beginnt, erstmal die Bauteile sorgfältig prüfen : Elkos, Halbleiter und leider auch die Widerstände : Einige liegen ein bisschen daneben, je nach Position in der Schaltung hat das vernachlässigbare oder eben auch große Auswirkungen.
Aufgrund der Ähnlichkeit der Schaltung muss das auch für dem P-508 gelten.

Zusätzlich empfehle ich, den Diodenschutz des Messwerkes zu optimieren - da gibt es heutzutage geeignetere Halbleiterdioden.

Nun erst kann man sich an den Abgleich machen.

GANZ WICHTIG ist dabei, dass man weiß, was und wie man misst !
Begriffe wie Arithmetischer und Geometrischer Mittelwert einer Spannung / eines Stromes müssen klar sein, auch muss das verwendete Instrument bei den im AVO und demzufolge auch im ELPO nahezu ausschließlich vorkommenden DC/AC-Mischgrößen die Komponenten korrekt anzeigen können !
Auch sehr viele moderne -angebliche !- TrueRMS -Multimeter können gerade das überhaupt nicht ! Weg damit !
Bei AVO ist ein bestimmtes Multimeter dieser Firma aus jenen Tagen angegeben, das aber erstens selber erstmal überholt und kalibriert werden müsste, besitzt man eines - und zweitens besitzt man eben meist keines....

Aber kein Problem, mit dem hochwertigen Unigor 4n kann man den Mk IV auch kalibrieren, ein analoges, sehr breitbandiges 100kOhm/V - Spannband-Multimeter aus der Zeit um 1970 herum. Es geht auch mit dem ähnlichen Unigor 3n. Diese Geräte sind hierzulande gelegentlich verfügbar. ABER - auch diese müssen mittlerweile kalibriert werden ! Sonst liegt man schnell um einige Prozent daneben, was beim AVO fatale Folgen haben kann, da vieles voneinander abhängig ist, sich einzelne Fehler also gegenseitig verstärken oder auch teilweise kompensieren können. Darum sind viele AVOs auch so sehr merkwürdig im Verhalten - es kommt durchaus vor, dass einige Röhrentypen auch auf unkalibrierten Geräten korrekt gemessen werden, andere aber nur mit großen Fehlern.
Insofern ist den Aussagen von Verkäufern solcher Geräte mit großem Misstrauen zu begegnen, denn oft wissen die Leute selber gar nicht, wie falsch der von ihnen angebotene AVO (oder auch Elpo P-508 !) doch liegt. Mit dem probeweisen Messen einer Röhre erhält man darüber keine zuverlässige Aussage.


Hinzuzufügen wäre noch eine Kritik an den Fassungen des P-508 ; die sind beim britischen Original nicht nur weit besser, sondern auch erheblich einfacher auswechselbar ! ACHTUNG, die Fassungen des P-508 haben außerdem teils etwas hochstehende Kontakte, sie präsentieren damit eine tödliche Gefahr für den Nutzer ! Es können schließlich 450V niederohmig anliegen !

Der Messart- und der Messbereichs-Schalter sind beim ELPO billige Ramschware und entsprechend problematisch - beim britischen Original sind es satt rastende, präzise und perfekt kontaktierende Teile "für die Ewigkeit". Ebenso macht sich Skepsis breit wegen der Platinen-Drehschalter (!) im ELPO für die Heizung.... einmal einige Ampere zuviel geschaltet, Leiterbahnkontakt weggebrannt.... und dann... ? Nahezu unreparierbar !

Sehr ärgerlich : Der P-508 kann keinen Steuergitterstrom messen ! Der AVO Mk IV kann das, nur wenige Röhrenmessgeräte können das. Aber darüber lassen sich endlich echte Aussagen über das Verhalten einer Röhre in einer Schaltung machen !
Die Funktion fehlt. Stattdessen gibt's nur eine primitive Kippschalter-Methode, die man als billige Standardlösung per Taster von vielen Rö.-Test- und Messgeräten kennt.

Zuletzt frage ich mich, warum denn beim P-508 die negative Gittervorspannung längst nicht so gut einstellbar ist, wie beim AVO Mk IV. Dabei ist eine präzise Einstellbarkeit gerade dieser Spannung äußerst wichtig ! Hier liegt der ELPO bestenfalls auf dem Niveau eines AVO Mk III, bei dem man aber dieses Manko mit einem Zusatzinstrument leicht beheben kann.

Allerdings weiß ich nicht, ob die vorgenannten Kritikpunkte in allen Exemplaren des P-508 so gebaut sind. Aber das eine untersuchte Exemplar hat mich schon genug erschreckt, da steht mir nicht mehr der Sinn nach 'Mehr'.

Dennoch, aufgrund dessen, dass das AVO Valve Characteristic Meter Mk IV (und auch seine Vorläufer, Mk III usw.) ziemlich geniale Entwicklungen sind und die Polen viele Elemente davon übernommen haben, ist ein funktionierender ELPO sehr wahrscheinlich auch kein schlechtes Gerät.

Soweit einige allgemeine Aussagen.

Die Kalibrieranleitung zum P-508 hat wohl noch niemand digitalisiert und online gestellt, sie ist laut Aussage eines ELPO-Besitzers umfangreich. Ich habe sie nicht und auch nicht darin gelesen. Da ich mit meinen AVO Valve Characteristic Meter (mittlerweile mehrere....) sehr zufrieden bin, besitze ich den polnischen Nachbau nicht und auch nicht die Dokumentation dazu. Mit den 'Operating Instructions' zum AVO Mk IV kann man den P-508 verstehen, innere Details mit der Serviceanleitung zum Mk IV, aber zur endgültigen Kalibrierung eines P-508 sollte man besser die Kalibrieranleitung zum P-508 benutzen, denn einige Details haben die Polen beim Nachbau doch verändert.
Bei einem mir bekannten Besitzer eines P-508 wäre die Service-/Kalibrieranleitung zum P-508 vorhanden, so sagte er mir, natürlich polnisch. Sofern großes Interesse daran besteht, könnte ich ihn bitten, mir Kopien anzufertigen und zuzusenden. Diese könnte ich dann weiterreichen.
Sofern die Service-/Kalibrieranleitung zum P-508 auf Polnisch nichts nützt, spare ich mir das aber - oder sofern sie aus einer anderen Quelle verfügbar ist, wäre mir das lieber. Da dieser Besitzer eines P-508 ebenfalls einen einwandfreien, kalibrierten AVO VCM Mk IV besitzt, besteht für ihn überhaupt kein Bedarf, seinen P-508 instand zu setzen, er würde den AVO doch allemal vorziehen. Als Kuriosität ist das Gerät für ihn ein reines Sammelobjekt, weshalb er betr. Instandsetzung/Kalibrierung auch keine Erfahrungen mitteilen kann. Soweit habe ich ihn schon ausgefragt....
Grüße aus HH !

[Aktualisiert am: So, 31 Juli 2016 04:18]

Den Beitrag einem Moderator melden

Aw: Röhrenprüfgerät Metronx P508 [Beitrag #10015 ist eine Antwort auf Beitrag #9969] Mo, 08 August 2016 14:54 Zum vorherigen Beitrag gehenZum nächsten Beitrag gehen
Röhrenfan ist gerade offline  Röhrenfan
Beiträge: 7
Registriert: Oktober 2012
Hallo Getter!
Vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort.
Das ist wohl eher ein Projekt für lange Winterabende.
Bis dahin suche ich weiter nach Unterlagen.
Gibt für die Verbesserung des Diodenschutzes irgendwo eine
Liste, welche Dioden sich eignen?

Viele Grüße

Röhrenfan
Aw: Röhrenprüfgerät Metronx P508 [Beitrag #10016 ist eine Antwort auf Beitrag #10015] Mo, 08 August 2016 18:22 Zum vorherigen Beitrag gehen
Getter
Beiträge: 1775
Registriert: Juli 2012
Ort: In Hör-Reichweite der au...
Hallo Röhrenfan,

die Aussage bezieht sich primär auf den AVO. Wie schon geschrieben, aufgrund dessen, dass der P-508 dem AVO 'nachempfunden' wurde, habe ich an mehreren Punkten nicht zwischen den beiden Geräten getrennt.

Der P-508 hat eine elektronische Schutzschaltung mit 2 Transistoren, der ich nicht ganz traue. Wie gut diese in der Praxis tatsächlich funktioniert, das kann ich nicht sagen, da ich keinen P-508 besitze -hier steht schon das Original, da braucht man nicht die Kopie. Aber wenn mir zum Spielen und Probieren mal ein P-508 günstig zufliegt, dann werde ich den natürlich auch mal durchspielen.
Bei dem schon erwähnten Bekannten, welcher einen P-508 besitzt, habe ich bislang nur den P-508 mal ein Stück zerlegt und alles genau angesehen. Wie schon erwähnt, wird das Gerät von ihm aber nicht benutzt, da natürlich auch er das über die berechtigten Zweifel und Unzulänglichkeiten erhabene Original bevorzugt, also den AVO MK IV nutzt, somit ist sein P-508 nicht kalibiert und vernünftig messen kann man damit nicht, die Fehler betragen 40%...100% vom angezeigten Wert. Somit haben wir beide mit dem Gerät keine praktischen Erfahrungen während der normalen Nutzung.

Das Problem an der Schutzschaltung im P-508 ist, dass nicht das Messwerk selber geschützt wird, sondern das Gerät wird abgeschaltet bei Überlast. Zudem geschieht diese Abschaltung über Umwege : Die Transistoren lassen ein Reed-Relais ansprechen, welches wiederum ein größeres Relais ansteuert, das dann das Gerät abschaltet. Ich denke, das ist zu langsam - da kann schon das Messwerk beschädigt sein, bis endlich abgeschaltet wird.

Der AVO MK IV hat zur Gesamt-Geräteabschaltung ein (sehr spezielles !) Schutzrelais, welches direkt das Gerät bei Überlast abschaltet. Zusätzlich gibt es natürlich den Diodenschutz des Messwerkes. Vermutlich hatte man in Polen beim Nachbau mit diesem speziellen Schutz-Relais ein Problem und hat daher die 'Umweg-Lösung' eingebaut. Auch dieses Schutz-Relais im AVO muss überprüft und ggf. abgeglichen werden ! Wenn es in Ordnung ist, schaltet es so schnell ab, dass selbst ein plötzlicher, direkter Kurzschluss der Anodenspannung gegen Kathode während der Messung den Zeiger des Messwerkes nicht anschlagen lässt ! Unfreiwillig ausprobiert habe ich das kürzlich beim Messen einer 30%igen EL12.
Beim MK IV hat das Messwerk bei 30µA Vollausschlag, es besitzt einen Innenwiderstand von 3kOhm (für ein 30µA-Messwerk ein niedriger Wert, was einen Ersatz sehr schwer macht), somit ergibt sich Vollausschlag bei 90mV.
Man sucht nun 2 antiparallele Dioden mit möglichst geringer Durchlass-Spannung aus, die jedoch bei ca. 100mV noch keinen Strom fließen lassen (allenfalls im Bereich wenige -zig nA) weder in Leit-, noch in Sperr-Richtung !
Germanium- Typen ebenso wie Schottky-Typen schieden bei meinen Tests aus, ihr Sperrverhalten war nicht gut genug.
Man sollte diesen Test zudem bei erhöhter Temperatur machen - vielleicht 40°C Diodentemperatur, denn bei längerem Betrieb wird der AVO innen natürlich warm.
Schließlich erwiesen sich Netzspannungs-Gleichrichterdioden aus einem Schaltnetzteil der Industrielektronik als ideal - hochwertige, glasgekapselte Typen, die gute Langzeitstabilität versprechen. Sowohl vom Sperrverhalten, als auch vom Spannungsbfall in Durchlassrichtung her erwiesen sie sich als überlegen gegenüber den Typen, die AVO Anfang der 1960er Jahre zur Verfügung hatte.
Darum hatte AVO zwei Dioden in Reihe geschaltet, was bezgl. der Schutzwirkung doppelt ungünstig ist - aber notwendig war, um Messfehler auszuschließen. Man kann zusätzlich noch einen (Kunstfolien- !)-C parallel schalten, vielleicht 10µF, dann ist man noch weiter auf der sicheren Seite.
Das Messwerk hält auch problemlos 300µA aus, das Problem ist der harte Aufprall an den Anschlag, welcher die Drehspule verformen kann oder den Zeiger verbiegt oder abbricht. Ein C macht die Bewegung des Messwerkes träger, hat aber darum auch Nachteile bei der Benutzung.
Wenn man mit größerer Trägheit leben kann, kann man auch Dioden verwenden, die erst später zu leiten beginnen und dann einen Kondensator parallel zum Messwerk schalten, der so groß ist, wie man es noch ertragen will. Wie gesagt, es geht primär darum, auszuschließen, dass das Messwerk hart anschlägt. Aber kurze Aussetzer oder Isolationsfehler, Wackler, etc. sieht man dann nicht mehr auf dem Messwerk !

Die Type, welche ich nun ausgewählt und eingebaut habe, kann ich gar nicht nennen - speziell codiert - aber ein Haufen von gut gemischten Dioden reicht, idealerweise zu finden in hochwertigem Elektroschrott aus dem Bereich der Industrieelektronik, Medizin-, Flugzeug- oder Militärtechnik. Und dann nach den genannten Kriterien aussuchen. Ich musste gar nicht lange suchen.

Grüße aus HH !
Vorheriges Thema: Waage Ohaus GT2100
Nächstes Thema: AEG-Vorkriegs-Oszilloskop EO1/60/5
Gehe zum Forum:
  


aktuelle Zeit: So Jul 12 05:46:06 CEST 2020